• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บัตรผ่อนสินค้า เพาเวอร์บาย

Homeบัตรผ่อนสินค้า เพาเวอร์บาย
ข้อมูลบัตรผ่อนสินค้า เพาเวอร์บาย

บัตรผ่อนสินค้า PowerBuy Card เพาเวอร์บายคาร์ด วันนี้ถ้าลูกค้าพนักงานประจำ รายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

บัตร Power Buy ครั้งเดียวได้ 2 วงเงินในบัตรเดียว 1.บัตรผ่อนสินค้า 2 .สินเชื่อบุคคล และสามารถเลือกวันชำระเงินคืนได้ เบิกถอนเงินสดได้จากช่องทางโทรศัพท์ 0-2627-8208 กด 4 กด 0

บัตรผ่อนสินค้า PowerBuy Card ดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก คิดเป็นรายวัน ประหยัดทันทีเมื่อชำระมากกว่ายอดเรียกเก็บ

บัตรผ่อนสินค้า PowerBuy Card เพาเวอร์บายคาร์ด เจ้าของกิจการ เงินหมุนเวียนในนาคาร ตั้งแต่ 67,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงเทพ และปริมลฑล ตั้งแต่ 54,000 บาทขึ้นไป สำหรับต่างจังหวัด ดำเนินกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

บัตรผ่อนสินค้า PowerBuy Card เพาเวอร์บายคาร์ด อนุมัติวงางิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 300,000 บาท

เอกสารสมัครบัตรผ่อนสินค้า เพาเวอร์

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยบัตรผ่อนสินค้า
28 % ต่อปี
วงเงินอนุมัติบัตรผ่อนสินค้า
5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
10%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
สูงสุด 45 วัน
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครบัตรผ่อนสินค้า
8,000
ค่าธรรมเนียมเงินสด จากบัตรผ่อนสินค้า
ไม่มี

โปรโมชั่นบัตรผ่อนสินค้า เพาเวอร์บาย