• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

โอนหนี้สินเชื่อกรุงศรี

Homeโอนหนี้สินเชื่อกรุงศรี

โอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

ข้อมูลโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

สมัครโอนหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice (refinance บัตรเครดิต) วันนี้ ฟรี.ค่าธรรมเนียมในการรวมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นโอนหนี้ 30,000 บาทขึ้นไป

สมัครโอนหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice เพียงมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปก็สามารถ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ถ้าลูกค้าสมัครโอนหนี้(รวมหนี้) กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ แล้วอนุมัติ ไม่ถึง 30,000 บาท ทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะอนุมัติเป็น สินเชื่อบุคคล หรือ บัตรผ่อนสินค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร

สะดวก ง่าย รวดเร็ว! ด้วยบริการชำระหนี้เสร็จใน 1 วัน และทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะดำเนินชำระ ยอดการโอนหนี้ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องไปชำระด้วยตนเอง มีบริการส่ง sms แจ้งผลการอนุมัติบริการโอนยอดคงค้าง บัตรเครดิต และสินเชื่อ

ท่านได้รับอนุมัติบริการโอนยอดคงค้างสินเชื่อจำนวน xxx,xxx บาท บริษัทจะนำฝากเช็ควันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายละเอียดจากจดหมายและใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน

เอกสารสมัครโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยโอนหนี้ สินเชื่อ
16.99 % – 25 %
วงเงินอนุมัติโอนหนี้ สินเชื่อ
สูงสุด 3 – 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
10 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมตลอดอายุใช้งานรายปี
ไม่มี
ระยะเวลาการชำระในการ โอนหนี้สินเชื่อ
24 – 60 เดือน
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
10,000

โปรโมชั่นโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

เลือกผ่อนสบายๆ ได้ตั้งแต่ 24 30 36 48 และสูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด คงที่ตลอดสัญญา
รับโอนหนี้ทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นเพียง 30,000 บาท

รับโอนหนี้ทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นเพียง 30,000 บาท และบริการชำระเช็คโดยตรงให้สถาบันการเงินภายใน 1 วันทำการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเดินการ

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 30,000-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 51,000-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 100,001-300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 19%ต่อปี (ลดต้นลดดอก

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 300,001 บาท อัตราดอกเบี้ย 16.99%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 ธ.ค. 59 (ไม่สามารถโอน product ในเครือ บมจ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ) หากท่านสนใจ สมัครโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ สมัครใช้บริการออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com ครับ


Advertising